P-Mate BV heeft grote zorgvuldigheid in acht genomen bij het samenstellen en actualiseren van deze website, maar P-Mate BV geeft geen garanties met betrekking tot de juistheid, volledigheid en actualiteit van de weergegeven informatie op deze website.

P-Mate BV wijst nadrukkelijk elke aansprakelijkheid van de hand voor de gevolgen van het gebruik van deze website, de inhoud en volledigheid van de weergegeven informatie en de gevolgen van het gebruik van informatie op deze website.

P-Mate BV is tevens niet aansprakelijk indien geen toegang kan worden verkregen tot deze website.

P-Mate BV aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van andere websites waarnaar door hyperlinks op deze website wordt verwezen.

P-Mate BV verzamelt door de bezoeker van de website vrijwillig verstrekte informatie waardoor P-Mate BV de bezoeker kan identificeren. P-Mate BV gebruikt deze informatie in overeenstemming met haar privacy verklaring.

Alle niet-persoonlijke gegevens, suggesties, ideeën en materialen die u aan P-Mate BV toestuurt (al dan niet per e-mail of elektronisch vragenformulier) zijn op niet-confidentiële basis en mogen door P-Mate BV vrijelijk en zonder uw toestemming worden gebruikt of gereproduceerd. Het is P-Mate BV daarbij toegestaan om de door u voorgestelde ideeën, concepten, kennis en technieken voor elk doeleinde te gebruiken, ook voor het ontwikkelen, produceren en verkopen van producten en of diensten.

Alle gegevens die u stuurt naar deze website dienen juist en rechtsgeldig te zijn en mogen geen inbreuk maken op rechten van derden. P-Mate BV behoudt zich het recht voor producten en of diensten in te trekken waarnaar op deze website wordt verwezen.