Merken- en auteursrecht

Deze website wordt aangeboden door P-Mate BV.

De informatie, woordmerken, logo’s, beeldmerken, beelden, foto’s, films en illustraties,software, benamingen, handels- en domeinnamen van deze website en de vormgeving van deze website zijn auteursrechtelijk beschermd. De intellectuele rechten op het voorgaande op deze site komen toe aan P-Mate BV.

Behoudens wettelijke uitzonderingen mag (een gedeelte van) de inhoud van deze website niet worden verveelvoudigd of openbaar worden gemaakt zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van P-Mate BV. Het downloaden en bekijken van de website en het maken van prints voor eigen individueel, niet-commercieel gebruik is wel toegestaan.

Niet-toegestaan gebruik van de website

U dient :

  • De aangeboden informatie niet wederrechtelijk te gebruiken.
  • Geen zodanig gebruik te maken van de website waardoor de website wordt beschadigd, vervormd, onderbroken, stopgezet of anderszins minder efficiënt wordt gemaakt.
  • De website niet te gebruiken voor transmissie of posting van computervirussen, bulkmail, of voor transmissie of posting van materiaal met een lasterlijk, obsceen of bedreigend karakter.
  • De website niet te gebruiken op een dergelijke wijze dat er een inbreuk gepleegd wordt op de rechten van een natuurlijke persoon, rechtspersoon of vereniging, zoals onder meer, doch niet uitsluitend, de rechten van privacy en intellectuele eigendom.
  • De website niet te gebruiken voor posting en transmissie van materiaal met promotionele of publicitaire doeleinden zonder hiervoor van P-Mate BV schriftelijke toestemming gekregen te hebben.