Voor particulieren:

Toepasselijkheid: Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen en diensten van P-Mate BV bij de uitvoering van opdrachten die niet afkomstig zijn van zakelijke klanten of bedrijven. Afwijkende en/of aanvullende overeenkomsten moeten uitdrukkelijk schriftelijk zijn bevestigd door P-Mate BV; dit geldt ook wanneer wordt afgezien van de eis tot schriftelijke bevestiging.

Herroepingsrecht: In Nederland geldt een wettelijk vastgelegde zichttermijn van 7 werkdagen. Binnen deze termijn kunt u de bestelling zonder opgaaf van redenen annuleren. Dit kunt u schriftelijk doen (een e-mailbericht naar info@p-mate.nl is voldoende) of door de producten retour te zenden. Retourneer de producten binnen de gestelde termijn naar het volgende correspondentieadres:

P-Mate BV, Scarlattistraat 9, 2901KH Capelle aan den IJssel

Zorg ervoor dat het pakket voldoende is gefrankeerd om strafport te voorkomen. Mochten de producten beschadigd of gebruikt zijn, dan wordt u daarvoor een wettelijk vastgesteld bedrag in rekening gebracht. U kunt dit voorkomen indien u de producten uitsluitend test zoals u dat in een winkel zou doen, en ongebruikt en in de originele verpakking retourneert. De kosten van de retourzending zijn voor rekening van klant.

Van retourzending uitgesloten: Producten die volgens opgave van de klant zijn gemaakt, ondubbelzinnig zijn aangepast aan de persoonlijke eisen van de klant, of producten die op grond van hun aard niet geschikt zijn voor retourzending.

Garantiebepaling: De garantie is vastgesteld volgens het toepasselijk recht, waarbij wij in geval van gebreken de producten desgewenst eerst omruilen of repareren. Als een product niet kan worden gerepareerd of als het omgeruilde product eveneens gebreken vertoont, kunt u de producten retourneren tegen restitutie van het volledige aankoopbedrag. Het is ook mogelijk dat u de producten behoudt en een gedeelte van het aankoopbedrag retour ontvangt.

Toepasselijk recht: Alle geschillen zijn onderworpen aan de jurisdictie van de rechtbank in de plaats waar de verkoper is gevestigd, in dit geval te Dordrecht.

Bepalingen: Op uw aankopen bij P-Mate zijn de volgende bepalingen van toepassing:

Verzending: Vooraleer de bestelde goederen worden toegestuurd dient u het verschuldigde bedrag + verzendkosten eerst aan ons over te maken. Dit kan op het volgende bankrekeningnummer: IBAN: NL10RABO 01316 03 558, ten name van P-Mate BV. Daarnaast kunt u ook gebruik maken van meerdere betaalopties, zoals iDeal, e.a., zie webwinkel. Zodra wij de bevestiging van uw betaling ontvangen zullen de gewenste producten verstuurd worden. Uw bankrekeningafschrift dient als uw betalingsbewijs (hou dit dus zeker goed bij)!

Wij versturen uw bestelling via TNT Post. De kosten voor de verzending zijn afhankelijk van het gewicht en/of de afmetingen van de bestelling. De verwerking van de verzending door TNT Post bedraagt gemiddeld 2 werkdagen. Reclamaties op uw verzending zijn mogelijk tot 14 dagen na onze ontvangst van uw betaling.

Herroepingsrecht: In Nederland geldt een wettelijk vastgelegde zichttermijn van 7 werkdagen. Binnen deze termijn kunt u de bestelling zonder opgaaf van redenen annuleren. Dit kunt u schriftelijk doen (een e-mailbericht naar info@p-mate.nl is voldoende) of door de producten retour te zenden. Retourneer de producten binnen de gestelde termijn aan het volgende correspondentieadres:

P-Mate BV, Scarlattistraat 9, 2901KH Capelle aan den IJssel

Zorg ervoor dat het pakket voldoende is gefrankeerd om strafport te voorkomen. Mochten de producten beschadigd of gebruikt zijn, dan wordt u daarvoor een wettelijk vastgesteld bedrag in rekening gebracht. U kunt dit voorkomen indien u de producten uitsluitend test zoals u dat in een winkel zou doen, en ongebruikt en in de originele verpakking retourneert. De kosten van de retourzending zijn voor rekening van klant.

Van retourzending uitgesloten: Producten die volgens opgave van de klant zijn gemaakt, ondubbelzinnig zijn aangepast aan de persoonlijke eisen van de klant, of producten die op grond van hun aard niet geschikt zijn voor retourzending.

Totstandkoming van de overeenkomst: Nadat u uw persoonlijke gegevens hebt ingevoerd en op OK hebt geklikt, hebt u een bindende overeenkomst gesloten tot bestelling van de producten in de winkelwagen. Nadat u het bestelformulier heeft verzonden, ontvangt u een bevestigingsbericht. De koopovereenkomst is tot stand gekomen zodra wij de levering bevestigen en vervolgens de producten leveren. Reclamaties op uw verzending zijn mogelijk tot 14 dagen na onze ontvangst van uw betaling.

Verkoopvoorwaarden inzien: U kunt onze Algemene voorwaarden op elk willekeurig moment op deze website inzien. Met het oog op de beveiliging kunt u de gegevens van uw bestelling niet opvragen via internet.

Garantiebepaling: De garantie is vastgesteld volgens het toepasselijk recht, waarbij wij in geval van gebreken de producten desgewenst eerst omruilen of repareren. Als een product niet kan worden gerepareerd of als het omgeruilde product eveneens gebreken vertoont, kunt u de producten retourneren tegen restitutie van het volledige aankoopbedrag. Het is ook mogelijk dat u de producten behoudt en een gedeelte van het aankoopbedrag retour ontvangt.