Algemeen: P-Mate BV respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en hecht waarde aan een zorgvuldig gebruik van persoonsgegevens. P-Mate BV zal bij het gebruik van de persoonsgegevens waarover zij beschikt, altijd proberen de toepasselijke wet- en regelgeving na te leven. In het vervolg van deze privacy verklaring lichten wij toe hoe wij aan uw persoonsgegevens kunnen komen, wat wij daar mee doen, wat uw rechten zijn en waar u terecht kunt met vragen, opmerkingen of klachten.

Het verzamelen van uw persoonsgegevens: P-Mate BV maakt een onderscheid tussen persoonsgegevens en anonieme of geanonimiseerde gegevens. Persoonsgegevens zijn die gegevens waarmee uw identiteit kan worden achterhaald, zoals uw naam, adres, telefoonnummer, leeftijd, enzovoorts. Anonieme of geanonimiseerde gegevens zijn gegevens die niet (meer) kunnen worden herleid tot uw identiteit. P-Mate BV kan op verschillende manieren de beschikking krijgen over uw persoonsgegevens. In de eerste plaats kunt u deze persoonsgegevens zelf hebben verstrekt, bijvoorbeeld om informatie aan te vragen of het verzoek om een offerte.

Wanneer u P-Mate BV om informatie vraagt over onze services en diensten, kan P-Mate BV u verzoeken uw e-mailadres of postadres te geven zodat wij aan uw verzoek om informatie kunnen voldoen. Daarnaast kunnen anonieme gegevens worden verkregen, die zijn gekoppeld aan uw Internet Protocol adres (IP-adres). Wanneer u onze site bezoekt, is het noodzakelijk bepaalde informatie te verzamelen om de verbinding goed te laten verlopen.

Als u een webpagina opvraagt, is het voor de web-server noodzakelijk te weten waar de pagina naar toe moet. Daarvoor wordt gebruik gemaakt van uw IP-adres. Dit is een nummerreeks die automatisch door uw internet-provider aan uw computer wordt toegekend iedere keer wanneer u inlogt op het internet, zodat uw computer kan worden geïdentificeerd.

Het is voor P-Mate BV niet mogelijk om alleen aan de hand van uw IP-adres uw identiteit te achterhalen, als u die ons niet zelf vertelt. P-Mate BV kan alleen vaststellen dat de ontvangende computer in een bepaald gedeelte van het land staat. De aan het IP-adres gekoppelde informatie, zoals zoekopdrachten en websites die zijn bezocht, kunnen daarom in beginsel niet naar u worden herleid. Deze anonieme gegevens kunnen P-Mate BV een beeld geven van het gedrag en de interesses van personen die onze website bezoeken.

Cookies: P-Mate BV maakt gebruik van cookies. Dit zijn kleine stukjes technische informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. De cookies stellen P-Mate BV in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van de diensten. Met deze informatie is P-Mate BV in staat de website en diensten te verbeteren en aan te passen aan de wensen van de klanten en bezoekers. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens uw bezoek aan de website geen cookies ontvangt. In dat geval kan het echter gebeuren dat u niet gebruik kunt maken van alle mogelijkheden van de website. Meer informatie hierover kunt u opvragen bij de fabrikant van uw browser. Kijk op http://www.microsoft.com/info/nl/cookies.htm voor informatie van Microsoft Internet Explorer over cookies.

Het gebruik van uw persoonsgegevens: Wij slaan uw persoonsgegevens op in een centrale databank. Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor uitvoering van een eventueel met u gesloten overeenkomst. P-Mate BV wil uw persoonsgegevens ook graag gebruiken om u op de hoogte te houden van nieuwe diensten of producten die P-Mate BV aanbiedt. Wanneer u geen prijs (meer) stelt op deze informatie, dan kunt u dit P-Mate BV per e-mail, post of telefonisch laten weten. P-Mate BV zal meteen na ontvangst van uw verzoek het versturen van marketinginformatie stopzetten. P-Mate BV verstrekt geen persoonsgegevens aan personen of bedrijven buiten P-Mate BV, tenzij dat verplicht is door een wettelijk voorschrift of wanneer dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst die P-Mate BV met u heeft gesloten.

Beveiliging van informatie: P-Mate BV treft redelijke voorzorgsmaatregelen om uw persoonlijke gegevens te beveiligen. Tot alle persoonlijk identificeerbare informatie is slechts beperkt toegang mogelijk teneinde ongeautoriseerde toegang tot, of wijziging of misbruik van de gegevens te voorkomen.

Uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens: P-Mate BV zorgt ervoor dat alle redelijke technische en organisatorische maatregelen worden genomen om de door u verstrekte persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatig gebruik. U hebt altijd het recht om aan P-Mate BV te vragen welke persoonsgegevens er van u in het gegevensbestand van P-Mate BV zijn opgeslagen.

Wanneer u meent dat die persoonsgegevens niet (langer) juist of volledig zijn, kunt u P-Mate BV verzoeken uw persoonsgegevens aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen. P-Mate BV zal die aanpassingen zo snel mogelijk verrichten, of u gemotiveerd uitleggen waarom uw wensen (nog) niet kunnen worden uitgevoerd. Wanneer u meent dat het gebruik dat P-Mate BV van uw persoonsgegevens maakt, niet in overeenstemming is met de doeleinden waarvoor u deze heeft gegeven of afwijkt van deze Privacy Verklaring, dan kunt u dit per e-mail of per post aan P-Mate BV doorgeven. P-Mate BV zal vervolgens contact met u opnemen om na te gaan wat uw bezwaren zijn en hoe aan uw wensen tegemoet gekomen kan worden.

Wijzigen van de privacyverklaring : P-Mate BV houdt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Elke aanpassing zal op deze pagina gepubliceerd worden. P-Mate BV adviseert u dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er veranderingen zijn doorgevoerd.

Vragen, opmerkingen of klachten: P-Mate BV hecht er grote waarde aan dat zorgvuldig met uw persoonsgegevens wordt omgegaan. Wanneer u vragen heeft die niet in deze Privacy Verklaring zijn beantwoord, wanneer u suggesties of opmerkingen heeft over de inhoud daarvan, of wanneer u klachten heeft over de manier waarop P-Mate BV met uw persoonsgegevens is omgegaan, dan kunt u ons dit laten weten door een brief te sturen naar P-Mate BV, Rijksstraatweg 155, 3316 EG, Dordrecht onder vermelding van ‘Privacy’. Daarmee kan P-Mate BV voorkomen dat problemen of zorgen blijven bestaan. Wij gaan serieus, zorgvuldig en vertrouwelijk met uw vragen, opmerkingen of klachten om.